ถุงลมกันกระแทกแบบกระดาษ (Paper Dunnage Bag)

รายละเอียด

ถุงลมกันกระแทกแบบกระดาษ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยสินค้า และช่วยกั้นระหว่างการขนส่ง อุปกรณ์ที่ใช้ จะช่วยในการดูดซับแรงกระแทกและป้องกันการเคลื่อนย้ายสินค้า ถุงลมกันกระแทก สามารถใช้งานได้หลายอย่าง เช่นรถบรรทุก เรือ รถราง ตู้คอนเทนเนอร์ทางเรือ

เมื่อเปรียบเทียบกับ Woven Polypropylene (PP) แล้ว ถุงลมกันกระแทกแบบกระดาษคราฟท์ จะประกอบด้วยส่วนประกอบหลายชั้นที่แข็งแรง ทำให้ถุงลมนิรภัยมีความแข็ง และทนทานมากขึ้น หากต้องการขยายถุงลมนิรภัยให้ใช้ระบบวาล์วของเรา

Dunnage Bag Product Brochure: Download