หน่วยงานของรัฐนิยมใช้กันโดยทั่วไป Unit Paks จะปกป้ององค์ประกอบที่ลดอายุการใช้งานของสิ่งของ สารดูดความชื้น Unit Pak มีอยู่ในดินเหนียวซิลิกาเจลตะแกรงโมเลกุลและถ่านกัมมันต์ นอกจากนี้ยังมีวัสดุดูดความชื้นที่ไม่ได้มาตรฐานอื่น ๆ ตามคำขอ มาพร้อมกับTyvek®หรือ Kraft แสดง %d รายการ