เครื่องรัดแถบแบบพกพาเป็นเครื่องรัดแถบปิดผนึกด้วยความร้อนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในตลาด ใช้สำหรับเก็บผลิตภัณฑ์ไว้อย่างแน่นหนาระหว่างการขนส่งหรือการเก็บรักษาโดยไม่ทำให้เสียหาย เครื่องรัดสายรัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับอุตสาหกรรมรัดสินค้า อาหาร และการพิมพ์

แอปพลิเคชัน

  • แถบกระดาษสามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือตัด
  • แถบพลาสติกใสสำหรับโชว์สินค้า
  • ฉลากสามารถขจัดออกได้โดยการพิมพ์ลงบนสายรัดโดยตรง
  • แถบคาดจะไม่ทำให้มุมและขอบของผลิตภัณฑ์เสียหาย
  • วัสดุรัดและตัวเลือกเครื่องจักรที่หลากหลาย