Om Mas ให้บริการฟิล์มบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ เช่น ฟิล์มหด และ ฟิล์มยืด เพื่อให้การป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อให้เหมาะกับความต้องการในครัวเรือนและธุรกิจที่แตกต่างกันทั้งหมด