ระบบการจัดการกลุ่มรถยกติดตาม ติดตาม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรถยกในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ระบบเหล่านี้ผสานรวมเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ เพื่อปรับปรุงความปลอดภัย ผลผลิต และประสิทธิภาพในการจัดการกลุ่มรถยก เข้าถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน เช่น เวลาโหลด ระยะทางการเดินทาง และอัตราความสำเร็จของงาน เพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุง ด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัยของยานพาหนะแบบรวม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรถยก ปรับปรุงความปลอดภัย ลดการหยุดทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมในการจัดการวัสดุและการจัดการคลังสินค้าในท้ายที่สุด