บันทึกอุณหภูมิผลกระทบความชื้นการสั่นสะเทือนการเอียงและตำแหน่งแบบเรียลไทม์เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์