ถุงลมกันกระแทก (DUNNAGE BAGS)

ถุงลมกันกระแทก ช่วยดูดซับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนในสินค้าระหว่างการขนส่ง และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง