เครื่องซีลสูญญากาศได้รับการออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรม ยานยนต์ อาหาร เคมี และการผลิตชิ้นส่วน