ตัวดูดซับออกซิเจน (OXYGEN ABSORBER)

O sorb หรือที่เรียกว่าตัวดูดซับออกซิเจนได้รับการออกแบบเพื่อยืดอายุของผลิตภัณฑ์อาหาร

O Sorb ทำจากวัสดุที่ปลอดภัยและปลอดสารพิษ นิยมใช้บรรจุอาหาร เช่น ขนมอบและของว่าง มีความสามารถในการลดสภาพแวดล้อมแอโรบิกให้เหลือออกซิเจน 0% ป้องกันการเปลี่ยนสีของอาหาร ชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แอโรบิก

ด้วย O Sorb จะป้องกันแบคทีเรียแอโรบิคและการเจริญเติบโตของเชื้อราช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารของคุณจาก 1 สัปดาห์เป็นหลายเดือน

Oxygen Absorber Product Brochure: Download