VCI Film ถูกเคลือบด้วยคุณสมบัติ VCI จึงสามารถปล่อย VCI ไปเกาะติดกับพื้นผิวของอุปกรณ์ใต้ฟิล์มจะปกป้องจากการกัดกร่อนหรือสนิม VCI Film ทำหน้าที่เป็นรูปแบบของสิ่งป้องกันทางกายภาพระหว่างผลิตภัณฑ์และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยป้องกันจากปัจจัย ที่อาจสร้างความเสียหาย ด้วยความสามารถ VCI ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของตนจะปราศจากการกัดกร่อน