ระบบตรวจสอบอุณหภูมิ (5-Level Temperature Strip Label)

Thermax 5-Level การใช้งานอุณหภูมิคือระบบตรวจสอบอุณหภูมิอย่างง่ายที่สามารถระบุได้ด้วยสายตาเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเหนือค่าที่กำหนด เมื่ออุณหภูมิเกินเกณฑ์ สติกเกอร์สัญญาณเตือน 5 ดวงของ Thermax จะเปลี่ยนจากสีเงินเป็นสีดำโดยอัตโนมัติที่ระดับต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลอุณหภูมิที่ดีขึ้นระหว่างการขนส่ง การเปลี่ยนสีนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้ ป้องกันการปลอมแปลง ทำให้ผู้ขนส่งและผู้ดูแลมีหลักฐานการฝ่าฝืนอุณหภูมิ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าที่ไวต่ออุณหภูมิ ที่นี่!

  • ดีไซน์กะทัดรัดสำหรับใช้ในพื้นที่ขนาดเล็ก
  • ความแม่นยำที่ยอดเยี่ยมถึง +/-2% ของระดับฟาเรนไฮต์
  • ช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 105 °F (40°C) ถึง 500 °F (260 °C)
  • บันทึกถาวรสำหรับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
  • ไม่ต้องสอบเทียบ
  • ทนน้ำมัน น้ำ และไอน้ำ
  • ขนาดฉลาก เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มม.
Clock 1 40°C 43°C 45°C 49°C 54°C
104°F 109°F 115°F 120°F 129°F
Clock 2 60°C 65°C 71°C 77°C 82°C
140°F 149°F 160°F 171°F 180°F
Clock 3 88°C 93°C 99°C 104°C 110°C
190°F 199°F 210°F 219°F 230°F
Clock 4 116°C 121°C 127°C 132°C 138°C
241°F 250°F 261°F 270°F 280°F
Clock 5 143°C 149°C 154°C 160°C 166°C
289°F 300°F 309°F 320°F 331°F
Clock 6 171°C 177°C 182°C 188°C 193°C
340°F 351°F 360°F 370°F 379°F
Clock 7 199°C 204°C 210°C 216°C 224°C
390°F 399°F 410°F 421°F 435°F
Clock 8 232°C 241°C 249°C 254°C 260°C
450°F 466°F 480°F 489°F 500°F

Thermax Product Brochure: Download