เครื่องปั๊มเติมลมขนาดใหญ่ (Megaflow Venturi Air Bag Inflator)

รายละเอียด

เครื่องปั๊มเติมลมขนาดใหญ่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเติมลมอัดถุงลมนิรภัย ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อนำอากาศเข้าสู่ห้องพิเศษ ซึ่งช่วยให้สร้างสูญญากาศเพื่อดูดอากาศภายนอก เพิ่มเติมเข้าไปในถุงลมนิรภัยด้านในบรรจุถุงได้เร็วกว่าระบบเติมอากาศอัดแบบอื่นๆถึง 30% – 50%

ฟีเจอร์หลัก

  • ติมถุงลมเร็วกว่าระบบเติมอากาศอัดแบบอื่นๆ 30% -50%
  • สามารถตรวจจับข้อผิดพลาดระหว่างดำเนินการได้

Megaflow Venturi System Product Brochure: Download