แพ็คเก็ต VCI (VCI Packets)

รายละเอียด

VCI Packet เป็นการรวมกันระหว่างส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ของสารยับยั้งการกัดกร่อนมีการปกป้องระยะยาวระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง  VCI Packet เดียวก็เพียงพอสำหรับโลหะสัมผัส 1 ลูกบาศก์ฟุต ในการใช้เป็นเวลานานสูงสุด 2 ปี VCI Packets สามารถวางไว้ในพื้นที่ปิด เช่น ถังขยะ ตู้ กล่อง กระเป๋า หรือซองจดหมาย

วัสดุ Tyvek ช่วยให้ระบายอากาศได้ดีใน VCI Packets และยังให้คุณสมบัติที่ทนทาน และไม่ฉีกขาด และเจาะได้ง่าย ด้วยการวาง VCI Packet ในพื้นที่จ้องการ สารยับยั้งการกัดกร่อน จะเริ่มทำงานเมื่อสัมผัสกับโลหะภายในภาชนะกล่องและพาเลท

ติดต่อเราวันนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม