นาฬิกาช็อตหลอด (ShockWatch Tube)

ตัวบ่งชี้การกระแทกไมค์โครโมโซมได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถฝังลงในผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้แหล่งพลังงาน หลอดสามารถรวมเข้ากับฮาร์ดแวร์ของระบบได้อย่างง่ายดาย ไมค์โครโมโซมถูกเลือกขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดและระยะเวลาของการกระแทก ซึ่งกำหนดโปรไฟล์ความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ยิ่งหนักมากเท่าไร โอกาสที่มันจะได้รับความเสียหายจากแอมพลิจูด G ที่ต่ำกว่าด้วยระยะเวลาที่นานขึ้นก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

ShockWatch Tube Product Brochure: Download