อมยิ้มบนเทอร์โมมิเตอร์ (Waterproof Probe Thermometer)

อมยิ้มบนคือเครื่องมือกันน้ำสำหรับเครื่องล้างจานเชิงพาณิชย์ การปรับเทียบอัตโนมัติและคุณสมบัติต่ำสุด/สูงสุดของเทอร์โมมิเตอร์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและวัดปริมาณอุณหภูมิการล้างขั้นสุดท้ายในเครื่องล้างจานและเครื่องล้างจานเชิงพาณิชย์ได้อย่างง่ายดาย เทอร์โมมิเตอร์ยังวัดอุณหภูมิของอาหารที่ปรุง แช่เย็น หรือจับโดยใช้หัววัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก และเหมาะสำหรับการตรวจวัดอาหาร “มวลบาง” เช่น ไส้เนื้อ และเนื้อไก่/ปลา ตาม FDA Food Code 4- 302.12 ( NS).

  • ได้รับการรับรองจาก NSF
  • °F/°C เลือกได้
  • หน่วยความจำต่ำสุด/สูงสุด เก็บค่าที่อ่านได้ต่ำสุด/สูงสุด
  • คุณสมบัติการสอบเทียบอัตโนมัติ
  • IP65 ตัวเรือนกันน้ำ
  • หัววัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กเหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิของอาหาร “มวลบาง” เช่น เนื้อบด และเนื้อไก่/ปลา (FDA Food Code 4–302.12 (B))

Lollipop Probe Thermometer Product Brochure: Download