Auto-Cal เข็มโพรบ (เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร) (Auto-Cal Needle Probe (Food Thermometer))

The Auto-Cal แท่นแท่นอาหารเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบกันน้ำที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิของอาหารในระหว่างและจับอาหารที่มีความหนาแน่นน้อย เช่น ไก่ ไส้เนื้อ และเนื้อปลา ระหว่างทำอาหาร ตาม อย. Food Code 4-302 12 (ข). ขึ้นชื่อในเรื่องความทนทาน ทัศนวิสัย และการอ่านที่แม่นยำ ทำให้ Auto-Cal เบสบเคร้งอาหาร สามารถแสดงผลการอ่านได้ในเวลาไม่ถึง 6 วินาที

  • ฟีเจอร์ “การปรับเทียบอัตโนมัติ” ใหม่
  • เทอร์โมมิเตอร์หัววัดแบบเข็มให้เวลาตอบสนองเร็วขึ้น
  • หัววัดแบบเข็มขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิของอาหาร “มวลบาง” เช่น ไส้ เนื้อ ไก่ และเนื้อปลา ตาม อย. 4-302.12 (B)
  • โครงสร้างแบบชิ้นเดียวที่ปิดสนิทและเป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
  • กันน้ำ IP56 และทนจารบี

Auto-Cal Needle Probe (Food Thermometer) Product Brochure: Download