ยูนิตแพ็ค (Clay Desiccant Bags)

รายละเอียด

มักใช้โดยหน่วยงานของรัฐเพื่อป้องกันองค์ประกอบที่ลดอายุการใช้งานของสิ่งของ บรรจุด้วยTyvek®หรือ Kraft สารดูดความชื้น Unit Pak มีตะแกรงโมเลกุล ซิลิกาเจล ถ่านกัมมันต์ และดินเหนียว นอกจากนี้ยังมีวัสดุดูดความชื้นอื่น ๆ ตามคำขอ