ตะแกรงโมเลกุลของเครื่องเป่าแบบอินไลน์ (In-Line Dryer Molecular Sieve)

รายละเอียด

ตะแกรงโมเลกุลของเครื่องเป่าในไลน์

In-Line Dryer Molecular Sieve เป็นโซลูชันประหยัดที่ให้ความสามารถในการไหลสูงสำหรับการใช้งานแรงดันต่ำ มีให้เลือก 3 ขนาด 500 กรัม 1,000 กรัมและ 2,000 กรัมเพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้

In-Line Dryer Molecular Sieve Product Brochure: Download