VCI แบบผง (VCI POWDER)

Nox-Rust VCI Powder ให้การปกป้องอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นผิวโลหะภายในของระบบปิดจากการกัดกร่อน การจัดวางการถนอมอาหารและการใช้งานลูกเหม็นช่วยป้องกันฟันผุและซอกหลืบภายใน

Nox-Rust VCI Powder เก็บรักษาอุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบไฮโดรสแตติกสำหรับการจัดเก็บและการขนส่ง ผง Nox-Rust ช่วยให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพการทำงานที่ดีเยี่ยมเพื่อการฟื้นฟูการผลิตในทันที

Nox-Rust VCI Powder สามารถละลายน้ำได้ปราศจากซิลิก้าปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่มีฟอสเฟตโลหะหนักหรือไนไตรท์

Nox-Rust VCI Powder สามารถทาได้โดยการปัดฝุ่นโรยเปลือกพ่นหมอกควันด้วยท่ออากาศแรงดันต่ำหรือใช้เป็นสารละลาย