ทันทีบรรจุภัณฑ์โฟม (INSTANT FOAM PACKAGING)

Om Mas นำเสนอโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์โฟมสำเร็จรูปที่หลากหลายเพื่อปกป้องสินค้า รวมถึงเครื่องจักรและระบบเพื่อช่วยในการดำเนินการขนส่ง