เทปบรรจุภัณฑ์ (PACKAGING TAPE)

เทปบรรจุภัณฑ์ของ Om Mas ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวและการยึดเกาะที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานในที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบ้านและธุรกิจที่แตกต่างกัน