ถุงอันตราย (HAZARD BAG)

ถุงอันตราย (Hazard Bag)

คำอธิบาย

กระเป๋า Biohazard มักใช้เพื่อรวบรวมขยะชีวการแพทย์ กระเป๋าระบุว่าอาจมีสารอันตรายอยู่โดยเตือนผู้ขนย้าย ช่วยอำนวยความสะดวกในการกำจัดของเสียทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อที่เป็นอันตราย

คุณสมบัติหลัก

  • มีจำหน่ายในขนาด ความหนา และสีต่างๆ
  • มีจำหน่ายในกระเป๋าแบนใบเดียวเท่านั้น
  • ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
  • วัสดุ LDPE และ HDPE
  • การพิมพ์สามารถทำได้ในรูปแบบเฟล็กโซกราฟี

Enquire About Product