ถุงและถุงบรรจุภัณฑ์ (BAGS & POUCHES PACKAGING)

Om Mas นำเสนอรูปแบบต่างๆ ของบรรจุภัณฑ์ถุงและกระเป๋าเพื่อให้การปกป้องที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ปลอดภัยและปรับแต่งตามความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน