ป้ายชื่อที่แสดงร่วม (COMPANION LABEL)

ป้ายชื่อที่แสดงร่วม (Companion Label)

ฉลากที่ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้บรรจุภัณฑ์เพื่อเตือนผู้จัดส่งว่าผลิตภัณฑ์กำลังได้รับการตรวจสอบว่ามีการจัดการที่ผิดพลาดระหว่างการขนส่ง พร้อมคำแนะนำว่าควรทำอย่างไรในกรณีที่มีการจัดการที่ผิดพลาด ซึ่งช่วยลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์ระหว่างขั้นตอนการขนส่ง สำหรับการใช้งาน ควรติดฉลากเรียกร้องร่วมที่ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ คลิก ที่นี่ เพื่อดูวิดีโอเกี่ยวกับ TiltWatch.

Enquire About Product