เทปแจ้งเตือน (ALERT TAPE)

เทปแจ้งเตือน (Alert Tape)

เครื่องมือเตือนด้วยภาพพร้อมคำเตือนและการเตือนเช่น “จัดการด้วยความระมัดระวัง” และ “ระมัดระวัง” เทปแจ้งเตือนทำหน้าที่เป็นข้อความถึงผู้ให้บริการที่มีผลต่อตัวบ่งชี้ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สีสดใสช่วยให้เทปแจ้งเตือนสะท้อนแสงจากระยะไกลและมองเห็นได้ในที่มืด ป้องกันการจัดการสินค้าที่ผิดพลาดที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าที่เปราะบาง ในการใช้งาน ควรติดเทปแจ้งเตือนที่ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์

Enquire About Product