ล็อคตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น (REEFER CONTAINER LOCKS)

อุปกรณ์ล็อคตู้คอนเทนเนอร์ ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของสินค้าบนพื้นตู้คอนเทนเนอร์