หัวเข็มขัดโหลด (LOAD BUCKLES)

หัวเข็มขัดโหลดใช้สำหรับรัดปลายทั้งสองข้างของสายรัดเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความกระชับ