พาเลทสื่อกรอง (FILTRATION MEDIA PALLETS)

สื่อกรองช่วยกรองอากาศและทำให้ก๊าซบริสุทธิ์

ตัวดูดซับเอทิลีนช่วยดูดซับและกำจัดเอทิลีน!

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อกรองและสารดูดซับเอทิลีนที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ!