เครื่องดูดความชื้นแบบติดแผงขนาดเล็ก (SMALL PANEL MOUNTING DESICCATORS)

เครื่องดูดความชื้นแบบติดแผงขนาดเล็ก (Small Panel Mounting Desiccators)

รายละเอียด

เครื่องดูดความชื้นแบบติดแผงขนาดเล็ก ทำหน้าที่ปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าแ ละคอมพิวเตอร์ จากการกัดกร่อน การปนเปื้อน และความชื้น และมีตัวดูดความชื้นที่สามารถเติมได้ (เช่นซิลิกาเจลที่มีสีน้ำเงินหรือตะแกรงโมเลกุล)

เมื่อซิลิก้าเจลสีน้ำเงินอิ่มตัวด้วยความชื้น สารดูดความชื้นจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีชมพู เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำเป็นพิเศษ สำหรับการใช้งานที่มีความอ่อนไหวสูง ด้วยเหตุนี้จึงแนะนำสำหรับการใช้งานที่เปลือกหุ้มหรืออุปกรณ์ต้องใช้อุณหภูมิต่ำในการทำงานและต้องไม่เกิดการควบแน่นของไอน้ำ

ฟีเจอร์หลัก

  • รวมตัวบ่งชี้ความชื้น
  • การแสดงภาพระดับ RH
  • มีให้เลือกหลากหลายรุ่น
  • สารดูดความชื้นที่ถอดเปลี่ยนได้

Small Panel Mounting Desiccator: Download

Enquire About Product