เครื่องดูดความชื้นแบบไปป์ไลน์ (PIPELINE DESICCATORS)

เครื่องดูดความชื้นแบบไปป์ไลน์ (Pipeline Desiccators)

รายละเอียด

เครื่องดูดความชื้นแบบไปป์ไลน์ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งกับท่อก๊าซที่ถูกบีบอัดเพื่อขจัดความชื้นที่มีอยู่ในกระแสก๊าซ

ด้วยสารดูดซับที่มีประสิทธิภาพ (เช่นซิลิกาเจลหรือตะแกรงโมเลกุล) ทำหน้าที่ลดความชื้นในกระแสก๊าซให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แนะนำให้ใช้สารดูดความชื้นตะแกรงโมเลกุลเมื่ออุปกรณ์อาจทำงานผิดปกติทันที อันเป็นผลมาจากการควบแน่นของไอน้ำ สารดูดความชื้นตะแกรงโมเลกุลช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะตรวจอบความชื้นสัมพัทธ์ต่ำเป็นพิเศษ สำหรับการใช้งานที่ละเอียดอ่อนมาก และเหมาะสำหรับการใช้งานที่อุปกรณ์อาจต้องทำงานที่อุณหภูมิต่ำ

ฟีเจอร์หลัก

  • ใช้ได้ทั้งตะแกรงโมเลกุลและซิลิกาเจล
  • สามารถติดตั้งกับท่ออัดก๊าซ

Pipeline Desiccators Product Brochure: Download

Enquire About Product