สารดูดความชื้นเติมเงิน (DESICCANT REFILLS)

สารดูดความชื้นเติมเงิน (Desiccant Refills)

รายละเอียด

การเติมสารดูดความชื้นเติมเงินเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเยี่ยมสำหรับหน่วยปฏิกรณ์สารดูดความชื้นเติมเงิน ใช้ได้กับเครื่องช่วยหายใจของหม้อแปลงทั้งหมดเมื่อเจลที่บ่งชี้สีส้มในช่องหายใจอิ่มตัวด้วยความชื้นจะเปลี่ยนสีจากสีส้มเป็นสีเขียวแสดงว่าต้องเปลี่ยนสารดูดความชื้นเติมเงิน

สารดูดความชื้นเติมเงินแบบเติมมีหลายขนาดตั้งแต่ 0.5Kg ถึง 50Kg

Enquire About Product