เครื่องบันทึกข้อมูล (DATA LOGGERS)

บันทึกอุณหภูมิผลกระทบความชื้นการสั่นสะเทือนการเอียงและตำแหน่งแบบเรียลไทม์เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์