วาล์วระบายออก (PURGE RELIEF VALVE)

วาล์วระบายออก (Purge Relief Valve)

สินค้ามีแกนวาล์วยางในตัวเรือนน้ำหนักเบาและมีความยาวต่ำสุดซึ่งใช้ในการล้างหรือดันภาชนะ ต้องใช้หัวจับอากาศเพื่อใช้งานวาล์ว สามารถยึดฝาปิดได้โดยใช้สายนิรภัยที่ผู้ใช้จัดหามาเพื่อยึดเข้ากับตัวถัง

คุณสมบัติของสินค้า

  • สามารถใช้เพื่อล้างภาชนะบรรจุหรือแรงดัน
  • ให้แกนวาล์วยางในตัวเรือนความยาวต่ำสุดน้ำหนักเบา
  • วาล์วปิดผนึกด้วยตนเอง (พอร์ตเชื่อมต่อ)
  • 0.375-24 UNF Purging Valve
  • Self Sealing Valve (Connection Port)
  • 0.375-24 UNF Purging Valve

Purge Relief Valve Product Brochure: Download

Enquire About Product