ท่อไอเสียและพอร์ตเชื่อมต่อ (EXHAUST & CONNECTION PORTS)

ท่อไอเสียและพอร์ตเชื่อมต่อ (Exhaust & Connection Port)

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับการใช้งานตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เป่าลมกับสิ่งของต่างๆเช่นตู้คอนเทนเนอร์ดาวเทียม

มีให้เลือกสองรุ่น:
  • วาล์วระบายด้วยมือ (พอร์ตไอเสีย)
    การเชื่อมต่อทางเข้าสำหรับคอนเทนเนอร์ Manual Relief Valve เป็นพอร์ตไอเสียที่มีปุ่มแทนที่ด้วยตนเองเพื่อเปิดพอร์ต
  • วาล์วปิดผนึกด้วยตนเอง (พอร์ตเชื่อมต่อ)
    การเชื่อมต่อทางเข้าของตู้คอนเทนเนอร์ Self Sealing Valve เป็นพอร์ตเชื่อมต่อที่อนุญาตให้อากาศเข้า แต่ป้องกันไม่ให้อากาศไหลออก

Exhaust and Connection Port Product Brochure: Download

Enquire About Product