แผ่นยางปูพื้นกันลื่น

รายละเอียด

แผ่นยางปูกันลื่น เป็นอุปกรณ์ที่สำหรับยึดสินค้าโดยใช้นำหนักและการเคลือบเพื่อเพิ่มแรงเสียดทาน เพื่อให้มั้นใจว่าสินค้าไม่ถูกเคลื่อนย้ายจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การเบรคกระทันหัน คลื่นลมจากทะเล โดยอุปกรณ์นี้ ไม่ได้เหมาะกับสินค้าที่มีนำหนักมากเท่านี่น ยีงสามารถทนต่ออุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง โดยรูพรุนในอุปกรณ์จะช่วยป้องกันความชิ้นหรือระบายสารตกค้าง เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์สูญเสียวความสามารถในการยึดสินค้า

ไม่เพียงแต่เป็นโซลูชั่นที่คุ้มค้า แต่ยังส่ามารถรีไซเคลิได้ 100% ทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Key Features

คุณสมบัติของสินค้า

  • แผ่นยางปูพื้นกันลื่นสามารถใช้ในการขนส่ง รถไฟ และตู้คอนเทนเนอร์
  • ตัวเลือกการจัดเก็บเพื่อเพิ่มความมั่นคงของผลิตภัณฑ์บนพื้น
  • ลดอุปกรณ์การรัดสินค้า
  • ใช้ได้กับสินค้าสินค้าทั้งหมด: พาเลท สินค้าขนาดใหญ่ และม้วนกระดาษ

Anti-slip Mats Product Brochure

Download