สารดูดความชื้น (Desiccant Refills)

รายละเอียด

การเติมสารดูดความชื้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเยี่ยมสำหรับหน่วยปฏิกรณ์สารดูดความชื้น ใช้ได้กับเครื่องช่วยหายใจของหม้อแปลงทั้งหมดเมื่อเจลที่บ่งชี้สีส้มในช่องหายใจอิ่มตัวด้วยความชื้นจะเปลี่ยนสีจากสีส้มเป็นสีเขียวแสดงว่าต้องเปลี่ยนสารดูดความชื้น

สารดูดความชื้นแบบเติมมีหลายขนาดตั้งแต่ 0.5Kg ถึง 50Kg