ดูดซับออกซิเจน (Oxygen Absorber)

รายละเอียด

ตัวดูดซับออกซิเจน O Sorb หรือเรียกอีกอย่างว่าตัวดูดออกซิเจนหรือตัวดูดซับออกซิเจนได้รับการออกแบบมาเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

O Sorb ทำจากวัสดุที่ปลอดภัยและปลอดสารพิษโดยทั่วไปใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารเช่นขนมอบและของว่าง มีความสามารถในการลดสภาพแวดล้อมแบบแอโรบิคให้เหลือออกซิเจน 0% ป้องกันการเปลี่ยนสีของอาหารชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเช่นเชื้อราและหยุดน้ำมันในอาหารไม่ให้เหม็นหืน

ด้วย O Sorb จะป้องกันแบคทีเรียแอโรบิคและการเจริญเติบโตของเชื้อราช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารของคุณจาก 1 สัปดาห์เป็นหลายเดือน

Oxygen absorber brochure

Download