กระดาษ VCI แบบ Silver Saver – VCI Paper (Silver Saver)

รายละเอียด

VCI Paper (Silver Saver) เป็นไปตามมาตรฐานทั่วโลกในการปกป้องเงินจากการมัวหมอง ปกป้องเงินและโลหะอื่น ๆ โดยไม่ทิ้งสารตกค้างบนพื้นผิว นอกจากนี้ยังปลอดสารพิษปลอดภัยและใช้งานง่าย

  • ปราศจากซัลเฟอร์
  • จะไม่ส่งผลกระทบต่อการบัดกรีการนำไฟฟ้าหรือความต้านทานของพื้นผิว
  • ปกป้องโลหะเงินทองและมีตระกูลจากการทำให้มัวหมองโดยการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์และองค์ประกอบอื่น ๆ ในสิ่งแวดล้อม
  • ออกแบบมาเพื่อใช้ในการจัดเก็บและขนส่งชิ้นส่วนไฟฟ้าสายไฟอากาศยานและชิ้นส่วนยานยนต์