กระดาษ VCI แบบ Ferro-Galv (VCI Paper (Ferro-Galv))

รายละเอียด

กระดาษ VCI (Ferro-Galv) ประกอบด้วยส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ของสารยับยั้งการกัดกร่อนเพื่อให้สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมสำหรับโลหะสังกะสีและเหล็กในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง ออกแบบมาเพื่อให้มีความแข็งแรงและทนทานต่อการฉีกขาดสูงสุดทุกครั้งที่ต้องการ VCI Paper (Ferro-Galv) ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันเหล็กชุบสังกะสี (จุ่มร้อนและชุบด้วยไฟฟ้า) สังกะสีดีบุกและเหล็กหล่อ นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจาก OEM ให้ใช้บรรจุชิ้นส่วนโลหะชุบสังกะสีระหว่างการจัดเก็บระยะยาวและในการส่งออก

  • 40FG: คราฟท์ธรรมชาติ 40 ปอนด์
  • 60FG: คราฟท์ธรรมชาติ 60 ปอนด์