ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (Static Shielding Bags)

คำอธิบาย

ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ หรือที่เรียกว่า ESD Barrier Bags หรือ Metal-In Bags ใช้สำหรับบรรจุและป้องกันชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต (ESD) โดยสร้างชั้นฉนวนรอบผลิตภัณฑ์ภายในภายใน ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์มักใช้เพื่อบรรจุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน เช่น วงจรรวม แผงวงจรพิมพ์ ฮาร์ดไดรฟ์ ฯลฯ ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติหลัก

  • ปรับแต่งได้
  • ปกป้องผลิตภัณฑ์จากสนามไฟฟ้า
  • เหมาะสำหรับบรรจุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความละเอียดอ่อน