ซองดูดซับเอทิลีน (Ethylene Absorber Sachets)

รายละเอียด

Ethylene Absorber Sachet ใช้สำหรับบรรจุหีบห่อที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถกำจัดเอทิลีนซึ่งช่วยลดการคายน้ำและการเน่าเปื่อยโดยทั่วไปดังนั้นการรักษาความสดของอาหารในระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษา

ซองมีจำหน่ายใน:
1.7 กรัม
2.5 กรัม
5 กรัม
10 กรัม

Ethylene Absorber Sachets Product Brochure: Download